Välkommen till AIR!

Jag åtar mig utbildningsuppdrag inom affärsutveckling, innovationsprocessen och starta eget.
Antingen på plats hos er eller digitalt via webben, du bestämmer!
Kontakta mig så bokar vi ett förutsättningslöst möte.

HUR KAN JAG HJÄLPA DIG?

Jag har många års erfarenhet som ekonom med djupa kunskaper i ämnet, som starta eget-rådgivare, starta eget-bedömare, utbildare i affärsutvecklingsprocessen, föredragshållare, projektledare samt att jag har verkat som uppfinnare och innovatör med eget patent.

Jag är resultatinriktad, målmedveten och en god kommunikatör.

UTBILDNINGSKONSULT

Affärsutveckling för yrkeshögskola

STARTA EGET-RÅDGIVNING

Bedömare, rådgivare, mentor, coach

ÖVRIGA UPPDRAG OCH VUXENUTBILDNINGAR

Affärsplan, budget, mål och vision

400+

Hållit över 400 föredrag om innovationsprocessen, sammanlagt flera tusen åhörare

350+

350+ positiva och faktabaserade tidningsartiklar, TV och radioreportage

200+

Har hjälpt ca 200+ företag och individer att komma vidare i sina processer

27

Skräddarsydda VIP-arrangemang för 27 sponsorer med inbjudna kunder. Totalt ca 500 kunder.

20

MentorRingar:
Genom dessa genererades 20 arbetstillfällen

19

19 idétagare med potential beviljades bidrag för sina uppfinningar från ALMI

11

MentorRingar:
Genererade 11 nya produkter ut på marknaden

8

MentorRingar:
Genom dessa generades 8 nya företag

OM mig

Jag har djupa kunskaper och utbildningar från högskola i

Företagsekonomi
90%
Projektledning
95%
Innovation
85%
STARTA EGET-bEDÖMARE/RÅDGIVARE
85%
Coach och mentor
80%

Jag och min son har haft Désirée som kursledare i Ekonomi & Bokföring. Jag beundrar Désirées både breda och djupa kunskaper i Ekonomi, Skatteregler, Bokföring och hennes goda kännedom om olika affärssystem. Désirée är en mycket engagerad och hängiven kursledare - så min son och jag ger Désirée våra allra bästa rekommendationer

Bo Flinge VD
Konsult AB

Désirée har bl.a varit mig behjälplig i utveckling av affärsplan och uppläggning av administrativa rutiner. Désirée visar engagemang och har lätt att förmedla sina kunskaper. Hon är alltid mycket noggrann och saklig på ett positivt och öppet sätt

Barbro Fors VD
Forss Management Consulting AB

Desiree har drivit vår arbetsmarknadsutbildning i Nyköping inom Administration. I det ingick det grundläggande administration, bokföring och löner i programmet Visma. Desiree gjorde ett gott arbete och var uppskattad av sina deltagare. Mycket goda kunskaper i ekonomi och bokföring i programmet Visma. Desiree är också mycket driven när det gäller att kontakta företag och öppna dörrar för APL. 70 % av deltagarna gick ut i någon form av sysselsättning.

Ebert Persson Utbildningschef
Eductus

Désirée var projektledare i projektet MentorRingar där jag deltog som innovatör.

Vi deltagare fick eget ansvar, men med en driven kraft påskyndade Désirée innovationsprocessen så att vi kunde gå vidare med våra idéer och produktutveckling på bästa sätt."

Désirée är målinriktad, driven och fokuserad."

Eva Kvillner VD
Flano Design AB

Désirée var projektledare för projekt Mentor Ringar, där jag ingick som en av innovatörerna. Med engagemang, struktur och god vilja att stötta och hjälpa, drev Désirée oss deltagarna framåt i innovationsprocessen.

Ingela Carlson, VD
Artist & inspiratör

Desirée har arbetat med att hjälpa innovatörer och med affärsutveckling. Det mest belysande hos Desirée är hennes ihärdighet. Desirée får saker och ting att hända till kunders belåtenhet.

Peter Billberg Affärsutvecklingskonsult
ALMI Företagspartner i Kalmar Län AB

Désirée är mycket hängiven/engagerad/målinriktad sitt arbete, med klienternas bästa i fokus.

Anlitad Désirée ett flertal gånger som Affärskonsult första gången 2012.

Bästa egenskaper: Trevlig, Värdefull, Kreativ.

Anders Nyholm, Dåvarande Näringslivschef
Ölands Näringslivskontor

Désirée var under ett antal år engagerad hos oss på Svenska Rallyt med sin egen projektidé kring sponsring och marknadsföring. Désirée är ytterst kompetent. Framför allt är hon envis som få och ger aldrig upp, men detta är enbart av godo.

Bertil Klarin, VD
Svenska Rallyt AB

På konsultbasis har Désirée ansvarat för två av varandra oberoende uppdrag åt oss – dels för Älvsby Källas räkning och dels åt Tribolator i Norden AB. Désirée är mycket kunnig, målinriktad och strukturerad i sitt arbete

Tommy Lindblom, delägare/projektledare
Tribolator i Norden AB och i Älvsby Källa

Désirée Lindholm har fungerat som föredragshållare på Maskinteknik-/Designprogrammet, där hon bland annat har berättat om produktutvecklingsprocessen kring sin egen innovation. Désirée har förmågan att sätta saker i sitt sammanhang samt kunna se och förmedla helheten på ett tydligt sätt.

Dag Holmgren, professor, lärare och ansvarig för mastersprogrammet i Industridesign
JTH

Désirée Lindholm har drivit projektet ’Från idé till lönsamt företag inom innovation’, samt är engagerad i MentorRingarna. Alla deltagare som jag har kommit i kontakt med har varit mycket nöjda och resultat av de båda projekten är riktigt bra

Jan Tordkvist, handläggare
Regionförbundet Kalmar Län

MINA UPPDRAGSGIVARE

ÄR DU NYFIKEN PÅ HUR VI KAN ARBETA TILLSAMMANS?