UTBILDNINGSKONSULT

AFFÄRSUTVECKLINGPROCESSEN

Affärsidén ska kunna ge svar på: Vad är företagets syfte på marknaden? Vem är kunden/målgruppen? Hur ska du nå den? Vad är det du säljer?

Affärsplanen är en ritning, en karta över hur du på snabbast möjliga sätt ska nå framgång med ditt företag

Målet Specifikt, Mätbart, Attraktivt, Relevant och Tidsbestämt. Om man uppfyller alla dessa kriterier så är chansen större att målen blir uppfyllda.

Visionen En vision brukar beskrivas som en önskad framtidsbild att sträva mot.

Handlingsplanen beskriver exempelvis när en åtgärd ska göras, vem eller vilka som ska göra det,

var det ska göras och kanske också hur det ska göras

Marknadsanalysen: Hur ser marknaden ut för din produkt/tjänst? Totalmarknaden och tänkta andelar av den. Identifiera kunden, vilka är dina blivande kunder?

Marknadsplanen Vad har du för mål med marknadsföringen? Vad ska du sälja och vilken nytta har kunden av din produkt/tjänst? Vilka kunder har du?

Ett varumärke är ett namn, en symbol eller ett tecken, som används för att identifiera produkter eller tjänster.

För att förstå kundens behov skall du gå ned på djupet och vända och vrida på kundens behov och vilka problem de har.

Finansiering: Eget kapital, Delägare, Banklån

Budget: Resultatbudget, Likviditetsbudget, Startbudget

SWOT-analys utifrån vad du/ni har kommit fram till från marknadsanalyser/marknadsundersökning och budgeten. Se över möjligheter och hot var ligger håligheterna?

Olika företagsformer: Enskild firma, Handelsbolag, Kommanditbolag, Aktiebolag

Kursupplägg

  • Varje kursdag innehåller en föreläsning på förmiddagen, och på eftermiddagen arbetar vi med affärsplan och budget där jag hjälper er. Vi jobbar med grupparbeten.
  • Tentan sker på dag 6 och består av en skriftlig och muntlig redovisning av era övningsuppgifter. Till varje gruppredovisning avsätts cs 45 min.