ÖVRIGA UPPDRAG OCH VUXENUTBILDNINGAR

affärsidé, affärsplan, budget, mål och vision

Jag hjälper dig som mentor och coach att analysera din:

 • Affärsidé
 • Affärsplan
 • Budget
 • Mål och vision.

Du kan naturligtvis anlita mig för enbart ett av ovanstående. Jag har många års erfarenhet och har hjälpt många företag i de olika momenten både som utbildare och i mina projekt som riktar sig till företagare.

Vuxenutbildning Affärsekonomi

 • Företaget och dess omvärld
 • Intressenter och mål
 • Affärsidé
 • Organisation
 • Planering
 • Ekonomiska begrepp och samband
 • Marknadsföring
 • Kostnads- och intäktsanalys
 • Ekonomistyrning