OM MIG

resultatinriktad, målmedveten och en god kommunikatör

Désirée Lindholm – egenföretagare:

 • Ekonom, både som anställd och genom högskoleutbildning
 • Marknadsförare och säljare, både som anställd och genom utbildningar
 • Projektledare inom utbildning med flera lyckade projekt i bagaget
 • Uppfinnare och innovatör av produkter och tjänster, både som anställd innovationsrådgivare och genom högskoleutbildningar
 • Utbildare inom ekonomi och innovation

Personlig kompetens

 • God ledare med säljegenskaper

 • Strukturerad och noggrann
 • Snabbanalyserande
 • Målmedveten och resultatinriktad
 • Mycket god problemlösare
 • Kreativ och nyskapande
 • Samarbetar väl
 • Får andra att växa
 • Kunskapstörstig och nyfiken
 • Har integritet och är uthållig

Kurser

 • Etableringsutbildning

 • Affärscoach/företagarcoach
 • Marknadsföring och säljteknik
 • Medicinteknisk produktutveckling
 • Personligt ledarskap
 • Presentation/framträdande
 • Grunder för ISO-certifiering

Jag blev tack vare min uppfinning Butterfly utvald av Gnosjöandan att vara den uppfinnare som kungen besökte vid Underleverantörsmässan på Elmia 1999, en av de viktigaste industrimässorna i Europa, och fick räcka över ett exemplar av min uppfinning till Hans Majestät Konungen.

RELEVANT YRKESERFARENHET

På konsultbasis har jag under det gångna året utfört uppdrag åt Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Jag har hållit webbaserade föreläsningar där jag använt mig av PowerPoints som jag tagit fram specifikt till utbildningen, i det här fallet Företagsekonomi där jag har arbetat med kurserna som omfattar budgetering, kalkylering och affärsredovisning. Jag har även haft så kallade räknestugor och övningstillfällen där jag träffat och hjälpt eleverna på plats i grupp. Elevantalet har varierat från 50-130 personer. I anslutning till kurserna har jag även varit med och utformat tentamen samt rättat elevernas tentor i slutet av kursen. Uppdraget fortsätter under 2022 i webbaserad form.

Projekt ”Gräv där du står” för företagare

Ekonomi, Mål & vision, budget Resultat & Likviditet, Prissättning

Starta eget-bedömningar & mentor Sörmland

Affärsutveckling, 15 Yhp, på Sales & Marketing programmet i Linköping

Konsultuppdrag som lärare i Starta eget utbildning i Jönköping, Katrineholm och Nyköping.

Jag har utbildat i från idé till företag, marknadsföring och försäljning företagsekonomi, företagsadministration, arbetsmiljö och miljö, jämställdhet och diskriminering, juridik och pedagogiskt ansvar. Jag har stöttat efter utbildningen och gett råd för vidare utveckling. Gruppen har varit blandad både svenska och utlandsfödda.

Bokföring och redovisning grundkurs 

6 tillfällen i Motala

Ekonomi och bokföring för småföretagare grundkurs 

6 tillfällen i Norrköping

I båda utbildningarna ingick som verktyg bokföringsprogrammet Visma 2000

Jag har utbildat i från idé till företag, marknadsföring och försäljning, företagsekonomi, företagsadministration, arbetsmiljö och miljö, jämställdhet och diskriminering, juridik och pedagogiskt ansvar.

Löneadministration Visma 600

Ekonomi assistentutbildning Visma 2000

Undervisar i Ekonomi/administration/löner

Verktyg: Vismas Ekonomi 2000 och löneprogram 600

Huvudansvarig utbildare, strukturerat, format och planerat kursupplägg och innehåll.

Undervisat i ekonomi, bokföring/redovisning, kund/leverantörsreskontra, bokslut, periodiseringar och budgetarbeten. Vidare i administration, personal- och löneadministration.

Grund och påbyggnadsutbildning. Samt ordnat praktikplatser där 70% av deltagarna blev anställda efter utbildningen.

Verktyg: Vismas 2000 Ekonomi och Visma 600 löneprogram

Har även haft informationsdagar inför starta eget utbildningarna på AF.

Konsultuppdrag som lärare i starta eget-utbildning.

Jag har utbildat i från idé till företag, marknadsföring och försäljning, företagsekonomi, företagsadministration, arbetsmiljö och miljö, jämställdhet

och diskriminering, juridik, pedagogiskt ansvar.

Jag har stöttat efter utbildningen och gett råd för vidare utveckling.

Gruppen har varit blandad både svenska och utlandsfödda.

Konsultuppdrag som lärare i starta eget-utbildning.

Jag har utbildat i från idé till företag, marknadsföring och försäljning, företagsekonomi, företagsadministration, arbetsmiljö och miljö, jämställdhet

och diskriminering, juridik, pedagogiskt ansvar.

Jag har stöttat efter utbildningen och gett råd för vidare utveckling.

Gruppen har varit blandad både svenska och utlandsfödda.

Konsultuppdrag som lärare i starta eget-utbildning. Genomgång av olika delar i att driva ett företag, affärsplan, företagsadministration, marknadsföring för att nämna några.

Jag har utbildat i från idé till företag, marknadsföring och försäljning, företagsekonomi, företagsadministration, arbetsmiljö och miljö, jämställdhet och diskriminering, juridik, pedagogiskt ansvar.

Jag har stöttat efter utbildningen och gett råd för vidare utveckling. Gruppen har varit blandad både svenska och utlandsfödda.

BRANSCHERFARENHET

Mycket goda kunskaper i företagsadministration, rutiner och processer.

Mycket goda kunskaper i affärsjuridik.

AcadeMedia Eductus AB, 2014-01-01 –2014-12-31, Nyköping

Goda kunskaper inom de vanligast förekommande programmen inom administration och Office Visma Administration 2000 och Visma lön 600.

AcadeMedia Eductus AB, 2014-01-01 –2014-12-31, Nyköping

Mycket goda kunskaper i marknadsföring, bedömningar av marknadspotential, produktutveckling, försäljningsteknik.

AcadeMedia Eductus AB, 2014-01-01 –2014-12-31, Nyköping

Mycket goda kunskaper i att undervisa, coacha och inom mentorskap.

AcadeMedia Eductus AB, 2014-01-01 –2014-12-31, Nyköping

Mycket goda kunskaper i affärsekonomins olika delar.

Bred erfarenhet som ekonom och affärsutvecklare inom olika branscher.

AcadeMedia Eductus AB, 2014-01-01 –2014-12-31, Nyköping

Business Project Management 15 p         2004 – 2005
Kalmar Högskola

Industriell design 7,5 p                               2000-08 – 2001-02
Tekniska Högskolan i Jönköping

Innovativ produktutveckling 7,5 p             2000-08 – 2001-02
Tekniska Högskolan i Jönköping

Uppfinnarutbildning                                    1998-01  -1998-06
Svenska Uppfinnareföreningen, Gotland

Ekonomi & revision, affärsjuridik              1988 – 1990
Högskolan i Karlstad

Därtill uppfinnarutbildning och kurser i bl.a. försäljning och coachning.