STARTA EGET-RÅDGIVARE

rådgivare, bedömare, mentor, coach

RÅDGIVNING

Den enskilda rådgivningen på NyföretagarCentrum är kostnadsfri, personlig och konfidentiell. Det kan bli ett eller flera tillfällen, det beror på hur långt du kommit i processen.

Rådgivningarna fokuserar på affärsidén och på dig som företagare. Håller idén eller behöver den utvecklas? Dessutom handlar det om budget, marknadsföring och om dina styrkor och svagheter som blivande företagare. Vi tipsar dig också om var du kan få mer hjälp i vårt nätverk! All rådgivning måste bokas i förväg.

RÅDGIVARE

Våra rådgivare är eller har varit företagare själva, med erfarenhet av vad det innebär att börja från början. De har också nätverk i sina respektive hemorter, en lokal förankring och kan guida dig till näringslivskontakter som du kan ha stor nytta av i ditt blivande affärsliv.

Till rådgivarnas förfogande står även alla de samarbetspartners och experter som stöder vår verksamhet!

BEDÖMARE

På uppdrag: Jag granskar och bedömer och tillsammans med kunden går vi igenom affärsidén, affärsplan,  CV och ser vilka förutsättningar du har för en etablering. Vi väger också in hur situationen ser ut på din ort du valt att etablera din verksamhet i och hur marknadsläget är inom den bransch du har valt.

Du får en objektiv bedömning av om idén håller och din möjlighet till varaktig försörjning. Du får stöd och råd under din process att starta eget företag.

UPPFÖLJNING, RÅDGIVNING OCH STÖD

Under din resa att starta eget finns vi med och jobbar med uppföljning, rådgivning och stöd. Du får rådgivning och stöd av våra erfarna mentorer i starten av företaget och när du upptäcker att du behöver hjälp i ditt företagande. Målet är att du ska lyckas med din verksamhet och att du ska få stöd i frågor som är viktiga för dig och ditt företagande.